עורך דין דיני עבודה במודיעין

 
ככלל ראשון, חשוב להבין שרוב דיני העבודה במדינה ישראל הינם קוגנטיים. כלומר: לא ניתן לוותר עליהם.

כך, גם במצב דברים בו עובד חתם במפורש (בהסכם, כתב סילוק או כתב ויתור) כי הוא מוותר על זכויות הבסיס המוענקות לו על פי החוק (כמו למשל: ויתור על שכר מינימום, ויתור על ימי חופשה מינימאליים, פיצויי פיטורים, דמי הבראה, הפרשה לפנסיה וכדומה) הויתור הזה אינו תופס, אין לו תוקף, והמעסיק חייב לשלם לו בעבור זכויות בסיס אלה כפי שהן מוקנות לו על פי חוק.

 

מתי לפנות לעורך דין דיני עבודה?

 
כל עובד, מעסיק או נותן שירות עצמאי מתחככים בחיי היום יום עם דיני עבודה שונים. בתחום דיני העבודה יש כללים רבים וחוקים שמחייבים בעיקר את המעסיק, אבל לא רק. כל הפרטים הללו אינם ידועים לאזרח הקטן. מה שיכול לגרום לכך שעובד לא יוכל לדאוג לזכויות שלו, מעביד לא ידע מה עליו לעשות כדי לצלוח תביעות בהצלחה, וכן הלאה.
בכל מקרה כזה בו יש להגיש תביעה בענייני עבודה, יהיה נכון לפנות לעורך דין דיני עבודה.

 

במה עורך דין דיני עבודה יכול לעזור?

 
כאמור, יש בדיני עבודה הרבה מאוד סעיפים. ומה שהיה נכון פעם, כבר לא רלוונטי כיום. מה שמביא למצב שעובדים ומעסיקים עלולים לאבד ידיים ורגליים בבואם להתדיין על תביעות בענייני עבודה. כך קורה שמעסיק מפר דיני עבודה אפילו בלי להיות מודע לחומרת המעשה שלו. ואילו עובד עלול להפסיד הון רב בגלל שהוא אינו עומד על זכויותיו.

עורך דין דיני עבודה יכול לעזור מאוד הן בליווי ובהכוונה לאורך הדרך, והן בייצוג מול בית המשפט. הידע הרב שלו בדיני עבודה, כמו גם הפרקטיקה שהוא צבר לעצמו במהלך השנים בייצוג עובדים או מעבידים, מביאים לכך שיש לו יכולת נהדרת להועיל למיוצגים שלו. לעזור להם לקבל את המגיע להם ולשפר את הזכויות שלהם בהתאם למפורט בחוק.

 

דיני העבודה – המגן של העובדים והמעסיקים

 
רבים נוטים לחשוב שדיני העבודה באים לשמור על העובדים בלבד, שהרי הם נמצאים לרוב בעמדת נחיתות מול מעסיקיהם. המעסיקים נתפסים לא פעם כבעלי הכוח, הממון וסוללת היועצים המשפטיים. אפילו בתי הדין לעבודה נוטים לפסוק לטובת העובדים. למעשה, לשני הצדדים יש חובות וזכויות גם יחד. לכן במשרד יודעים לייעץ ולייצג עובדים ומעסיקים כאחד בנושאים שונים מעולם התעסוקה: זכויות סוציאליות, פיטורים, שכר וכיו"ב.
 

זכויות עובדים

 
פגיעה בזכויות העובדים הפכה בשנים האחרונות לשגרה נפוצה מדי, נחשפים סיפורים על חברות ומעסיקים המנצלים את כוחם ופוגעים בזכויות עובדיהם, שפעמים רבות אינם מכירים את זכויותיהם ואינם יודעים לדרוש אותן.
 

זכויות מרכזיות:

 
 • הפסקה – במהלך יום עבודה של שש שעות ומעלה, תופסק העבודה למנוחה ולארוחה ל-3/4 שעה לפחות.
 • זכות לעבודה בישיבה – חובת המעסיק להעמיד לרשות העובד במקום עבודתו מושב ולא למנוע ממנו ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעסיק שביצוע העבודה אינו מאפשר ישיבה.
 • פדיון חופשה – כל עובד זכאי ל-16 ימי חופשה בעד אחת מכל 5 השנים הראשונות.
 • הלנת שכר – שכר מולן הוא שכר עבודה שלא שולם עד היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום כלומר ה-10 לאותו החודש .
 • זכויות סוציאליות – להלן תמצית של זכויות הסוציאליות להן זכאים עובדים:
 • דמי מחלה – על פי חוק עובדים זכאים ל-18 ימי מחלה בשנה כאשר התשלום עבורם יתבצע החל מהיום השני למחלה, עבור היום השני והשלישי עובדים זכאים ל-50% משכרם והחל מהיום הרביעי עובדים זכאים לתשלום מלא.
 • ימי חג – תשלום שכר בגין חג נקבע בחוק שעות עבודה ומנוחה, על פי החוק, הנכם זכאים לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג בכל שנת עבודה, כל עובד יום החג אינו שבת.
 • הפרשות לקרן הפנסיה – החל משנת 2008, יש לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני בעקבות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. החל מינואר 2017, שיעור ההפרשות הנקבע הוא 18.5% מהשכר, מתוכם 6% על חשבון העובד, 6.5% הפרשות מעסיק לפנסיה ו6% הפרשות מעסיק לפיצויים. הפרשות החובה מחושבות על פי הברוטו של שכר הבסיס (ללא שעות נוספות). חובת ההפרשה לקרן הפנסיה חלה לעובד שמלאו לו 21 שנה ולעובדת שמלאו לה 20 שנה. עובדים שהגיעו לגיל פרישה יהיו זכאים להפרשת תשלומים לביטוח פנסיוני בתנאי שאינם מקבלים קצבה מלבד קצבאות וגמלאות של המוסד לביטוח לאומי.
 
משרדנו מטפל בכל הסוגיות בתחום דיני העבודה ובכלל זאת – פיצויי פיטורין, חוקיות ותקינות תהליך הליך פיטורין, זכויות נשים בהריון ובחופשת לידה, דמי הבראה ונסיעות, ימי חופשה ומחלה, שעות עבודה, הלנת שכר פנסיה, הפליה בעבודה, חישוב שעות נוספות ועבודה בשבתות ובחגים, הרעת תנאים ועוד.

התייעצות מקדימה עם עורך דין מומחה בתחום דיני העבודה תעניק לכם את כל המידע החשוב לו אתם זקוקים בטרם תעשו צעד כזה או אחר מול המעסיק ותמנע מכם לקבל החלטות פזיזות שיגמרו לכם פגיעה כלכלית ואובדן זכויות בעתיד.
 

שמירה על זכויות מעסיקים

 
במשק קיימת חקיקה רחבת היקף שנועדה לשפר את מעמד העובדים וזכויותיהם- חקיקה זו הביאה את המעסיקים להכרה שיש להקפיד על קיום חוקי העבודה ושאי שמירה על זכויות העובדים עלולה להסתיים לא רק בתביעה של העובד בבית הדין לעבודה, אלא בהטלת עיצומים כספיים על המעסיק ובמקרים חמורים, אף בהגשת כתב אישום כנגדו.

בסופו של יום, דיני העבודה בכללותם נכתבו בשיתוף המעסיקים ובחלק לא קטן מהמקרים גם לטובת המעסיקים. התנהלות נכונה, עם ליווי משפטי צמוד של איש מקצוע, לא גורמת נזקים או הוצאות לעסק, ההפך הוא הנכון – התנהלות נכונה מאפשרת לעסק להתנהל בחופשיות ללא חשש מתביעות עובדים או מעיצומים כספיים.
 

מעסיקים רבים אינם יודעים זאת, אבל יש להם זכויות לא מעטות שגם עליהן יגן בית הדין לעבודה, קל וחומר כאשר העובד מפר את חובותיו כלפי המעסיק, כגון:

 
 1. הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות - חוק הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות קובע חובה הדדית על עובדים ומעבידים. עובד אשר מתכנן להתפטר חייב להודיע למעסיק מראש על-פי החוק. במידה והעובד מפר חובה זו, חב הוא למעביד כפיצוי את שכר העבודה אשר היה משתכר במהלך תקופת ההודעה.
 2. נזק אשר נגרם לעסק - העובדים עלולים לגרום לנזקי שונים בעסק, במקרה כזה עולה השאלה מהו היקף אחריותם של העובדים כלפי המעסיק והאם קיימת לו עילה לתבוע את עובדיו בגין הנזק? עלינו לבחון מספר פרמטרים:
 • עלינו לבחון את גובה הנזק אשר נגרם למעסיק.
 • עלינו לבחון את ההתנהגות העובד וכיצד קשורה לנזק.
 • האם התקיים בין השניים קשר סיבתי מצדיק פיצויים למעסיק.

יודגש כי בתי הדין לעבודה נוטים לפסוק לטובת העובדים. אי לכך, התייעצות מקדימה וליווי של עורך דין מומחה בתחום דיני העבודה תעניק למעסיקים את כל המידע החשוב לו אתם זקוקים ותמנע מכם לקבל החלטות העלולות לגרום פגיעה כלכלית ופגיעה בעסק.
 
דיני עבודה
 

 

למה לבחור בעורך דין דיני עבודה במודיעין?

 
במידה ואתם סבורים שיש זכויות שמגיעות לכם על פי חוק, אך משום מה בפועל אינכם מקבלים אותם. במידה ובוצעה נגדכם עוולה כלשהי במסגרת מקום העבודה ואתם רוצים לעמוד על הזכויות שלכם. אם אינכם יודעים מהם הזכויות שלכם וחשוב לכם להבין ולדעת כדי לדאוג לעצמכם. אם אתם עומדים להגיש תביעה נגד המעסיק שלכם, ואתם רוצים להיות בטוחים שהתהליך עומד להתנהל בצורה מקצועית תוך שימת לב לכל פרט וסעיף בחוק – אתם צריכים לבחור עורך דין דיני עבודה. משרד עורכי דין דיני עבודה במודיעין, לביא נעים, יספק לכם את השירות המקצועי והטוב ביותר. איתנו תהיו בטוחים שעשיתם את המיטב למען הגנת הזכויות שלכם ומימושם.

המשרד נותן שירות טוב יעיל ומקצועי ומשרת לא רק את תושבי מודיעין אלא גם לקוחות מיישובים רבים באזור המרכז. מודיעין הממוקמת באמצע הדרך בין ירושלים ותל אביב מאפשרת נגישות לבתי הדין לעבודה ברחבי האזור, בשילוב אווירה נינוחה ונגישות שאינה קיימת במרכזי ערים אחרות.

 
לקבלת ייעוץ לדיני עבודה, צרו קשר עם לביא נעים - משרד עורכי דין במודיעין: 073-7821510